Udostępniamy Państwu możliwość przesłania do Nas swojej oferty sprzedaży lub najmu nieruchomości za pośrednictwem formularza. Zdecydowanie skraca to czas na przygotowanie oferty w związku z koniecznością samodzielnego przygotowania danych. Dodatkowo publikacja przesłanej oferty będzie możliwa po jej skontrolowaniu przez Administratora, naniesieniu ewentualnych prawek w znacząco krótszym czasie.